Hvilke tjenester tilbyr Nordea (2024)?

Logo Nordea

Nordea er en av de største finanstjenestegruppene i Norden, og tilbyr bank- og finanstjenester til en ekspansiv kundebase kring hele Østersjøen. Med en stolt historie på over 200 år er Nordea en styrkepilar i den nordiske bankbransjen. Denne artikkelen vil gi en oversikt over deres historie, forretningsmodell, produkter og tjenester, økonomiske resultater, regulatoriske miljøer, initiativer for samfunnsansvar, konkurrenter og utfordringene det står overfor i fremtiden.

Nordea logo

Hvilke betalingstjenester tilbyr Nordea?

BetalingstjenesteTilbys av Nordea
Apple PayJa, alle kort
CoopayJa, alle kort
Fitbit PayJa, alle kort
Garmin PayJa, alle kort
Google PayJa, alle kort
Samsung PayJa, alle kort
VippsJa, alle kort og konto

Nordea kontaktinformasjon:

Hovedkontor

Essendrops gate 7
0368 Oslo

Postadresse

Nordea
Postboks 1166 Sentrum
0107 Oslo

Org. nr.

Nordea Bank Abp
920 058 817

Telefonnummer

23 20 60 01

Historie og bakgrunn til Nordea

Opprinnelsen er fra en Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn som ble grunnlagt i 1820 i Danmark. Men først når tre separate banker i Sverige, Norge, Danmark og Finland slo seg sammen blev de Nordea. Gjennom årene har banken vokst gjennom en rekke fusjoner og oppkjøp av andre banker, og dannet et av de største bank- og finanskonsernet i region. I dag har de virksomhet i 20 land, inkludert Danmark, Finland, Sverige, Norge og Estland, og betjener over 10 millioner kunder.

De er forpliktet til å gi kundene innovative og bærekraftige bankløsninger. Selskapet har et sterkt fokus på digitalisering og streber hele tiden etter å utvikle nye produkter og tjenester for å møte kundenes endrede behov. De har også et sterkt engasjement for samfunnsansvar, og er aktivt involvert i initiativer for å fremme finansiell kompetanse og bærekraft.

Nordeas forretningsmodell og strategi

Med en kundesentrert forretningsmodell som fokuserer på å tilby omfattende bank- og finansløsninger til sin kundebase. Strategien dreier seg om fire hovedpilarer: kundefokus, digitalisering, operasjonell fortreffelighet og innovasjon. Organisationen har gjort betydelige investeringer i digitalisering de siste årene, med mål om å gi kundene innovative digitale bankløsninger.

Deres digitale bankløsninger er utviklet for å gjøre bankvirksomhet enklere og mer praktisk for kundene. Banken har utviklet en rekke mobil- og nettbanktjenester, inkludert mobilbetaling, nettkontoadministrasjon og budsjettverktøy. Nordea tilbyr også en rekke finansiell rådgivning og investeringstjenester, som hjelper kundene med å ta informerte beslutninger om sin økonomi.

Produkter og tjenester

Banken tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester til sine kunder, inkludert bedriftsbanktjenester, private banktjenester, formuesforvaltning, kapitalforvaltning, forsikring og kapitalmarkedstjenester. De tilbyr også en rekke digitale banktjenester som nettbank, mobilbank og betalingsløsninger.

Digitale banktjenester er utviklet for å gjøre banktjenester enklere og mer praktisk for kundene. Kunder kan få tilgang til kontoene sine og administrere økonomien sin fra hvor som helst og når som helst. Videre tilbys også en rekke verktøy og tjenester for å hjelpe kunder med å ta informerte beslutninger om økonomien deres, for eksempel budsjettverktøy, investeringsrådgivning og finansiell utdanningsressurser.

Boliglån: avdragsfrihet og terminutsettelse

Å eie en bolig er en stor økonomisk forpliktelse, og for mange mennesker er boliglånet den største enkeltutgiften hver måned. Livet er imidlertid uforutsigbart, og det kan oppstå situasjoner hvor det blir vanskelig å møte de månedlige betalingsforpliktelsene. I slike tilfeller tilbyr Nordea muligheten for avdragsfrihet og terminutsettelse på boliglån.

Avdragsfrihet

Avdragsfrihet betyr at du midlertidig kan stoppe avdragene på boliglånet, men fortsatt betale rentene. Dette kan være en god løsning hvis du vet at du kommer til å ha lavere inntekt i en periode, for eksempel på grunn av foreldrepermisjon, studier eller midlertidig arbeidsledighet. Det er imidlertid viktig å merke seg at avdragsfrihet vil forlenge løpetiden på lånet og potensielt øke de totale kostnadene.

Terminutsettelse

Terminutsettelse innebærer at du kan utsette en eller flere av de månedlige innbetalingene på boliglånet. Dette kan være nyttig i akutte situasjoner hvor du trenger å frigjøre penger umiddelbart. Som med avdragsfrihet, vil en terminutsettelse sannsynligvis øke de totale kostnadene av lånet over tid, siden rentene fortsatt løper.

Hvordan søke?

For å søke om avdragsfrihet eller terminutsettelse, må du ta kontakt med Nordea, enten via nettbanken, telefon eller ved å besøke en filial. Banken vil vurdere din økonomiske situasjon og dine fremtidsutsikter før de godkjenner søknaden. Det kan også være at banken krever en form for dokumentasjon på at du er i en situasjon som rettferdiggjør avdragsfrihet eller terminutsettelse.

nordea bankomat

Økonomiske resultater

Banken har konsekvent rapportert sterke økonomiske resultater gjennom årene. I 2020 rapportertes en nettoinntekt på €4,2 milliarder på inntekter på €9,9 milliarder. Selskapets totale eiendeler var på 339 milliarder euro per desember 2020. I 2020 rangerte S&P Global de blant de 15 beste europeiske bankene.

De sterke økonomiske resultater tilskrives deres fokus på digital bankvirksomhet og dets forpliktelse til å tilby kunder innovative produkter og tjenester. Selskapet har investert tungt i teknologi og digital infrastruktur, noe som har gjort det i stand til å tilby kundene et bredt spekter av banktjenester. En rekke kostnadsbesparende tiltak, som å redusere kontornettet og øke bruken av automatisering, har også bidratt til å forbedre lønnsomheten.

Nordeas regulatoriske miljø

Nordea er underlagt strenge reguleringer fra finanstilsyn i hvert av landene de opererer i. I tillegg til å overholde reguleringene til de enkelte markedene, overholder de også de regulatoriske kravene pålagt av EU. Selskapet er forpliktet til å følge de høyeste standardene for eierstyring og selskapsledelse.

Banken er forpliktet til å sikre at virksomheten drives på en ansvarlig og etisk måte. Selskapet har implementert et omfattende overholdelsesprogram for å sikre at det oppfyller alle gjeldende regulatoriske krav. Dette programmet inkluderer regelmessig overvåking og rapportering av compliance-aktiviteter, samt implementering av interne kontroller og prosedyrer for å sikre at selskapet er i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter.

Nordeas initiativer for samfunnsansvar

Banken er forpliktet til samfunnsansvar og er aktivt involvert i å fremme bærekraftig utvikling. Selskapet støtter ulike initiativer som fremmer bærekraft, som for eksempel klimaendringer og likestilling. Nordea fremmer også ansvarlig utlånspraksis og finansiell utdanning. De er også forpliktet til å fremme mangfold og inkludering på arbeidsplassen. Selskapet har iverksatt en rekke tiltak for å sikre at alle ansatte behandles rettferdig og med respekt. Videre jobbes det også for å sikre at deres leverandører og partnere følger de samme standardene for mangfold og inkludering.

Nordeas konkurrenter i Norden

Nordea møter betydelig konkurranse fra andre ledende banker i Norden som DNB, Danske Bank, Sparebank 1, SEB og Swedbank. De har klart å opprettholde sin markedsandel til tross for hard konkurranse fra disse bankene. For å forbli konkurransedyktig har de implementert en rekke strategier for å skille seg fra konkurrentene. Disse inkluderer å tilby et bredt spekter av produkter og tjenester, tilby konkurransedyktige priser og investere i digitale teknologier for å forbedre kundeopplevelsen. Nordea har også investert i kundeservicetiltak for å sikre at kundene får best mulig service.

Utfordringer Nordea står overfor i fremtiden

Hele bankbransjen står overfor flere utfordringer i fremtiden, inkludert økende konkurranse i den nordiske banknæringen, økende kostnader på grunn av digitaliseringsinvesteringer og tøffere reguleringer pålagt av styrende organer. I tillegg har det fortsatt lave rentemiljøet redusert lønnsomheten til utlånsvirksomhet. De må også kjempe med potensialet for forstyrrelser fra nye teknologier som blokkjede og kunstig intelligens. Disse teknologiene kan potensielt redusere behovet for tradisjonelle banktjenester, og her må de være forberedt på å tilpasse seg dette skiftende landskapet. Videre må mann også være forberedt på å svare på kundenes endrede behov, ettersom forbrukernes preferanser og forventninger fortsetter å utvikle seg.

Konklusjon

Nordea er et av de ledende finanskonsernene i Norden med en lang historie på over 200 år. Selskapet har en kundesentrert forretningsmodell med fokus på å tilby omfattende bank- og finansielle løsninger til sine kunder. De har konsekvent rapportert sterke økonomiske resultater gjennom årene og er forpliktet til initiativer for samfunnsansvar. Imidlertid står selskapet overfor flere utfordringer i fremtiden som økende konkurranse i den nordiske banknæringen og økende kostnader på grunn av digitaliseringsinvesteringer.

For å forbli konkurransedyktig må Nordea fortsette å investere i digitale teknologier og utvikle innovative produkter og tjenester. I tillegg må selskapet fokusere på å utvide kundebasen og øke markedsandelen i Norden. Nordea må også fortsette å prioritere initiativer til samfunnsansvar for å opprettholde sitt rykte som en ansvarlig og etisk leverandør av finansielle tjenester.

FAQ

Hvordan bruke Samsung Pay med Nordea?

Samsung Pay er nå lansert i Norge for Nordea sine kunder. Følg instruksjonerne her.

Støtter Nordea Apple Pay?

Som en av få storbanker som faktiskt tilbyr Apple Pay er det enkelt å ta i bruk tjensten. Du må logge in i Nordea-appen på din telefon. Trykk på kortet dit og velg «Legg til i Apple Wallet» og følg instruksen så er du igang.

Hvor mange kunder har Nordea?

Totalt antal kunder overstiger 10 millioner hvorav straks under en million er i Norge.

Hvordan betale med MasterCard fra Nordea?

MasterCard fra Nordea fungerer som hvilket som helst betalkort. Du kan antingen tæppe eller sette kortet in i betalingsterminalen. Hvis noen kriterierne oppfylles så trenger du ikke å taste in din PIN-kode.

Hva er engangskode hos Nordea?

Engangskoden er en 8 siffer lang kode som benyttes for å logge in og bekrefte endringer og transaksjoner i nettbanken din. Hos Nordea får du engangskoden fra kodebrikken din. Tast in pinkoden din på kodebrikken, så får du en engangskode i retur.

Hvor mye kan jeg låne hos Nordea?

Teoretiskt så er det ikke noen begrensning. Men din egen økonomi og livssituasjon er avgjørende for hvor mye banken er villig til å låne deg. Banken er underlagt de samme retningslinjene som alle andre banker. Nordea har en boliglånskalkulator som du finner her.

Hvordan få Nordea black?

For å få tilbud om Nordea Black må du være en Private Banking-kunde. For å få tilbud om dette må du ha en investerbar formue som overstiger 5 millioner kroner.

Hva er Nordea Klima og miljø?

Et fond som investerer globalt i aksjer. Fokusområdet til fondet er fornybar energi, gjenvinning og biobrensel. Det er mulig å kjøpe andeler i fondet fra eksempelvis Nordnet.

Hva skjer hvis jeg trenger hjelp med min nettbank?

Hvis du trenger hjelp med nettbanken, kan du kontakte kundeservice. De kan hjelpe deg med alt fra å tilbakestille passord til å løse tekniske problemer. Du kan kontakte kundeservice på telefon eller via e-post, eller du kan besøke en av Nordeas filialer for personlig hjelp.

Hvordan kontakte Nordea kundeservice?

Kundeservice kan nås på telefonnummer 23 20 60 01 fra utlandet +4723206010
Åpningstider:
Måndag til fredag og Søndag kl 08.00 – 21.00.
Lørdag og røde dager kl 08.00 – 17.00 

Hva er Nordeas Swift og IBAN?

For betalinger fra utlandet trenger du BIC: NDEANOKK og IBAN-nummer som er unikt for ditt kontonummer. IBAN-finner du ved å bruke tjenesten her.

Hva er Nordea Premium Mastercard?

Et kredittkort med en rekke fordeler som rabatter, forsikkringer, tilgang til flyplasslounger m.m. For å få kredittkortet må du og din familie enten ha en bruttoinntekt på individnivå kr 1.000.000 eller samlet som par kr 1.500.000
eller har en plasserbar formue på over kr 1.000.000

Hva er Nordea Direct?

Nordea Direct er en nettbanktjeneste som gir deg muligheten til å administrere dine finanser på nettet. Med tjenesten kan du for eksempel:

  • Sjekke saldo og transaksjoner på dine kontoer
  • Overføre penger mellom kontoer og til andre personer
  • Betale regninger
  • Bestille kort og kodebrikker
  • Søke om lån og forsikring
  • Spare penger og kjøpe aksjer og fond

For å kunne benytte deg av Nordea Direct, må du først registrere deg for tjenesten. Dette gjør du ved å logge inn på bankens nettsider og følge instruksjonene der. Når du har registrert deg, kan du logge inn på nettbanken med ditt brukernavn og passord og begynne å benytte deg av tjenestene.

Det er en sikker og pålitelig nettbanktjeneste, og banken har en rekke sikkerhetstiltak på plass for å beskytte dine finansielle opplysninger. Du kan også få personlig hjelp fra deres kundeservice dersom du trenger hjelp med å bruke tjenesten eller løse tekniske problemer.

Hva er Nordea liv?

Nordea Liv er en norsk livsforsikringsselskap som er eid av Nordea. Selskapet tilbyr en rekke forsikringer innen livsforsikring, pensjon og skadeforsikring. Med tjenesten kan du for eksempel kjøpe livsforsikring for å sikre din familie økonomisk dersom du skulle dø, eller du kan velge en pensjonssparing som gir deg en økonomisk sikkerhet når du går av med pensjon.

Med en lang historie i Norge har selskapet vært en ledende aktør innen livsforsikring og pensjon i mange år. Selskapet har også en stor kapitalbase og et godt omdømme for pålitelighet og sikkerhet.

For å kunne benytte deg av tjenestene, må du først kontakte selskapet og søke om forsikring eller pensjonssparing. De vil da vurdere søknaden din og tilby deg et forsikringstilbud eller en pensjonssparing som passer for deg, avhengig av dine økonomiske mål og behov. Du kan søke om forsikring via Nordeas nettsider eller ved å besøke en av selskapets filialer.